Giới thiệu về Khóa học

Thông tin trong khóa học này được trình bày dưới dạng tuần tự.
Đặc biệt bạn nên xem từng trang của khóa học theo thứ tự và không nên bỏ cách, đặc biệt là phần kiểm tra trình độ cuối khóa. Như vậy, bạn sẽ có được điểm số tốt nhất cho khóa học.
Kết quả Học tập

Sau khi hoàn tất khóa học này và tham khảo trang tài nguyên, bạn có thể thực hiện đúng những điều sau,

  1. Phân loại bộ phận điều khiển được giao (ví dụ như cảm biến và rơ-le), theo chức năng của chúng trong máy hoặc các thiết bị trong nhà máy.
  2. Chỉ ra đúng vị trí của bộ phận điều khiển được giao. Vị trí lắp đặt chủ yếu của bộ phận trong máy hoặc thiết bị trong nhà máy.
  3. Thiết kế đúng các mạch để tạomạch điều khiển tuần tự như yêu cầu (chẳng hạn như Mạch AND, Mạch OR hoặc Mạch Tự giữ).
  4. Chọn bộ phận điều khiển dựa trên nhu cầu.

Tổng quan về Nội dung Khóa học

Khóa học này bao gồm 4 bài học và sẽ đưa ra phần giới thiệu về các bộ phận điều khiển của OMRON.
Thông qua khóa học này, bạn sẽ biết được có bao nhiêu loại thành phần điều khiển được sử dụng trong một nhà máy và các chức năng chính của những bộ phận này.
Khóa học này dành cho các sinh viên Tự động hóa Công nghiệp (hoặc Tự động hóa Nhà máy) là những người mới vào nghề hoặc các học viên mới.
Mục lục:
Bài 1: Giới thiệu về Tự động hóa Nhà máy

Bài 2: Cảm biến quang điện

Bài 3: Cảm biến Tiệm cận

Bài 4: Kiểm soát nhiệt độ

Bài 5: Bộ Nguồn

 Bài 6: Rơle Đa năng

Bài 7: Truyền động điện xoay chiều –( Biến tần)

Bài 8: Cảm biến Sợi Quang

Bài 9: Điều khiển Chuyển động Cơ bản

Bài 10: Khái niệm cơ bản về PLC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *