Nghiên cứu năng lượng

Phát triển và nghiên cứu năng lượng tái tạo- hệ thống chuyển đổi nguồn năng lượng trên lưới hiệu quả và linh hoạt
 Các bộ nghịch lưu của Control Techniques sử dụng để chuyển năng lượng điện tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo và chuyển lên lưới điện. Kỹ thuật nghịch lưu nối lưới của chúng tôi có thể áp dụng rất rộng trong các nhiều dự án phát triển từ năng lượng từ hydro, từ gió, từ thủy triều và quang năng.
Hệ thống linh hoạt 
Mỗi một bộ nghịch lưu tích hợp sẵn bộ điều khiển lập trình bên trong, có truy xuất tới tất cả các giá trị quan trọng bên trong của bộ nghịch lưu. Tính linh hoạt này dùng để phát triển và kiểm tra phương pháp tiếp cận điều khiển mới  chẳng hạn như thuật toán dò tìm điểm có năng lượng cao nhất (MPPT).
Sẵn sàng nối lưới
Kết nối nguồn cấp vào lưới và bắt đầu thu tiền là sự kiện quan trọng cho tất cả các dự án phát triển nguồn.Kinh nghiệm của Control Techniques trong việc kết nối nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện trên khắp thế giới bảo đảm rằng không có sự trở ngại nào.
Công nghệ công nghiệp thương mại áp dụng cho dự án của bạn  
Sử dụng công nghệ sẵn có giúp bạn chuyển nhanh chóng từ giai đoạn phát triển và nghiên cứu sang giai đoạn sản xuất quy mô lớn với việc phát triển là nhỏ nhất. Hệ thống nghịch lưu của chúng tối có thể từ vài mươi kW cho đến hàng chục  mW. Chúng dựa trên ý tưởng kết nối từng khối, hiệu suất cao cho phép chúng được mở rộng theo từng giai đoạn phát triển của khách hàng. Các bộ nghịch lưu là sản phẩm thương mại sản xuất hàng loạt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp năng lượng mặt trời.
Từ phát triển đến thương mại hóa
Phương pháp tiếp cận chuyển giao công trình trao tay của chúng tôi kết hợp với công nghệ ngịch lưu linh hoạt giúp chúng tôi trở thành đối tác lý tưởng. Chúng tôi hạnh phúc khi được tham dự sớm vào tiến trình dự án và có thể đưa ra các tư vấn và hỗ trợ để giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình nghiên cứu phát triển và đưa nhanh vào giai đoạn thương mại.
Kiểm soát kỹ thuật sản phẩm cho ngành công nghiệp Phát triển và nghiên cứu năng lượng tái tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *