G3NB Solid-state Relay

G3NB Solid-state Relay
ro le ban dan G3NB
Catalog tiếng anh G3NB
SSR từ 5A đến 90A đầu ra với một mức giá hợp lý. 

 • Tính năng bảo vệ chống xung áp và quá dòng tốt.
 • Tất cả các model đều có cùng một kích thước nhỏ gọn để dùng được
 • Đô bền cách ly: 2,500 VAC, 50/60 Hz trong vòng 1 phút.
 • Một rãnh gá chuẩn
 • Có sẵn varistor để chống sốc điện (-UTU models)
 • Thời gian tác động: 1/2 of load power source cycle + 1 ms max.
 • Dòng rò: 5 mA max. (at 100 VAC); 0 mA max. (at 200 VAC)
 • Điện trở cách điện: 100 MΩ min. (at 500 VDC)
 • Nhiệt độ làm việc: –30°C to 80°C
 • Chỉ thị trạng thái: LED
 • Tiêu chuẩn: UL, CSA, TUV (model –UTU)

 Model Thông dụng:

 Model Điện áp điều khiển Tải đầu ra
G3NB-205B-1 DC5-24 5-24 VDC  5 A ở 24 đến 220 VAC
G3NB-210B-1 DC5-24 5-24 VDC 10 A ở 24 đến 220 VAC
G3NB-220B-1 DC5-24 5-24 VDC 20 A ở 24 đến 220 VAC
G3NB-225B-1 DC5-24 5-24 VDC 25 A ở 24 đến 220 VAC
G3NB-240B DC5-24 5-24 VDC 40 A ở 110 to 220 VAC
G3NB-275B-1 DC5-24 5-24 VDC 75 A ở 24 đến 220 VAC
G3NB-290B-1 DC5-24 5-24 VDC 90 A ở 24 đến 220 VAC