CP1E thông dụng kinh tế

CP1E  Dòng Micro PLC mới, kinh tế nhất Lựa chọn hợp lý nhất cho ứng dụng nhỏ (thay thế CPM1/2A)

Catalog tiếng anh PLC CP1E

Tài liệu tiếng anh CP1E

Download phần mềm lập trình miễn phí 150 ngày ( click để download)

CX-Programmer for CP1E Trial Version (150 days). Not applicable to 60 I/O-point CPU Unit.

Gồm 2 loại CPU: loại CP1E-E giá thành thấp (hạn chế về chức năng truyền thông) và loại CP1E-N đa năng.

 • Tối đa 160 I/O, loại CPU -N có thể gắn thêm môđun RS-232 / 485 / 422
 • Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CP1L (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40)
 • 2 núm xoay chỉnh giá trị analog (8 bit) trong PLC
 • 6 đầu vào tốc độ cao 10kHz (loại -E) hoặc 6 đầu vào 10kHz và 2 đầu 100kHz (cho loại -N)
 • Bộ nhớ 2Kstep (loại -E) và 8Kstep (loại -N)
 • 6 đầu vào ngắt và 6 đầu vào tác động nhanh
 • Chức năng Smart Input (nếu dùng CX-Programmer dành riêng cho CP1E) giúp cho việc lập trình nhanh hơn trước rất nhiều, giảm tới 30% thời gian với chương trình có dung lượng khoảng 1,5kstep.
 • Đèn I/O gắn ngay tại vị trí đấu dây giúp quan sát dễ dàng
Model Nguồn cấp Đầu vào Đầu ra Loại đầu ra
CP1E-E14DR-A 100-240 VAC 8 6 Relay
CP1E-E20DR-A 100-240 VAC 12 8 Relay
CP1E-E30DR-A 100-240 VAC 18 12 Relay
CP1E-E40DR-A 100-240 VAC 24 16 Relay
CP1E-N20DR-A 100-240 VAC 12 8 Relay
CP1E-N20DT-A 100-240 VAC 12 8 Transistor (NPN)
CP1E-N20DT1-A 100-240 VAC 12 8 Transistor (PNP)
CP1E-N20DR-D 24 VDC 12 8 Relay
CP1E-N20DT-D 24 VDC 12 8 Transistor (NPN)
CP1E-N20DT1-D 24 VDC 12 8 Transistor (PNP)
CP1E-N30DR-A 100-240 VAC 18 12 Relay
CP1E-N30DT-A 100-240 VAC 18 12 Transistor (NPN)
CP1E-N30DT1-A 100-240 VAC 18 12 Transistor (PNP)
CP1E-N30DR-D 24 VDC 18 12  Relay
CP1E-N30DT-D 24 VDC 18 12 Transistor (NPN)
CP1E-N30DT1-D 24 VDC 18 12 Transistor (PNP)
CP1E-N40DR-A 100-240 VAC 24 16 Relay
CP1E-N40DT-A 100-240 VAC 24 16 Transistor (NPN)
CP1E-N40DT1-A 100-240 VAC 24 16 Transistor (PNP)
CP1E-N40DR-D 24 VDC 24 16 Relay
CP1E-N40DT-D 24 VDC 24 16 Transistor (NPN)
CP1E-N40DT1-D 24 VDC 24 16 Relay
CP1E-N60DR-A 100-240 VAC 36 24 Transistor (NPN)
CP1E-N60DT-A 100-240 VAC 36 24 Transistor (PNP)
CP1E-N60DT1-A 100-240 VAC 36 24 Transistor (PNP)
CP1E-N60DR-D 24 VDC 36 24 Relay
CP1E-N60DT-D 24 VDC 36 24 Transistor (NPN)
CP1E-N60DT1-D 24 VDC 36 24 Transistor (PNP)

Loi CP1E-E CPU vi 10, 14,20,30,40 I/O

 • Cổng USB
 • Vùng nhớ DM 2K words
 • Bộ nhớ chương trình:2K steps
 • Bộ đếm tốc độ cao :10 kHz×6 inputs

Loại CP1E-N CPU với 14 hoặc 20 I/O

 • Cổng USB Built-in RS-232C
 • Đồng hồ thời gian
 • Bộ nhớ chương trình :8 K steps
 • Vùng nhớ DM:8 K words
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz×2 inputs and 10 kHz×4 inputs Xung đầu ra :100kHz×2 outputs

Loi CP1E–N vi CPU 30/40/60 I/O

 • Cổng USB Built-in RS-232C
 • Có pin
 • Board mở rộng, mô dul mỏ rộng
 • Đồng hồ thời gian
 • Bộ nhớ chương trình :8 K steps Vùng nhớ DM:8 K words
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz×2 inputs và10 kHz×4 inputs
 • Xung đầu ra :100kHz×2 outputs

Loại CP1E– NA với CPU 20 I/O 

 • Cổng USB Built-in RS-232C
 • Có pin
 • Board mở rộng, mô dul mỏ rộng
 • Đồng hồ thời gian
 • Bộ nhớ chương trình :8 K steps Vùng nhớ DM:8 K words
 • Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz×2 inputs và10 kHz×4 inputs Xung đầu ra :100kHz×2 outputs 2 inputs analog and 1 output analog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *