E5CSL – E5CWL

E5CSL-RTC E5CSL-RP E5CSL-QTC
     
Loại 48×48, đầu vào Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra rơ le, 1 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Điện trở nhiệt PT100, đầu ra rơ le, 1 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra điện áp 12VDC, 1 hàng hiển thị.
E5CSL-QP E5CWL-R1TC E5CWL-R1P
   E5CWL R1TC AC100 240 300x300 E5CWL R1TC AC100 240  E5CWL R1TC AC100 240 300x300 E5CWL R1TC AC100 240
Loại 48×48, đầu vào Điện trở nhiệt PT100, đầu ra điện áp 12VDC, 1 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra rơ le, 1 alarm, 2 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Điện trở nhiệt PT100, đầu ra rơ le, 1 alarm, 2 hàng hiển thị.
E5CWL-Q1TC E5CWL-Q1P E5CSZ-R1T
 E5CWL R1TC AC100 240 300x300 E5CWL R1TC AC100 240  E5CWL R1TC AC100 240 300x300 E5CWL R1TC AC100 240  
Loại 48×48, đầu vào Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra điện áp 12VDC, 1 alarm, 2 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào Điện trở nhiệt PT100, đầu ra điện áp 12VDC,1 alarm, 2 hàng hiển thị. Loại 48×48, đầu vào K/J/T/R/S/PT100, đầu ra rơ le, 1 alarm, 2 hàng hiển thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *