TL

TL-N5ME1  TL-N10ME1  TL-N20ME1
     
Khoảng cách 5 mm, NPN, NO Khoảng cách 10 mm, NPN, NO Khoảng cách 20 mm, NPN, NO
TL-Q2MC1 TL-Q5MC1 TL-L100-10 
     
Khoảng cách 2 mm, NPN, NO Khoảng cách 5 mm, NPN, NO Khoảng cách 100mm, sử dụng được dưới nước, NPN-NO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *