H3CA đặt bằng nút cơ


Tài liệu tiếng anh

  • Nguồn cấp loại kép dải rộng cho cả điện áp AC và DC
  • Lựa chọn tám chế độ hoạt động bằng nút bấm.
  • Bất cứ lúc nào mong muốn có thể được thiết lập kỹ thuật số trong một phạm vi từ 0.1seconds đến 9.990 giờ.
  • Bốn đầu vào tín hiệu bên ngoài.
  • Hiển thị trạng thái On/Off dầu ra và thanh trạng thái chỉ số thời gian còn lại
  • Đạt các tiêu chuẩn: UL, CSA và dấu CE.

Thông tin đặt hàng

 

Hoạt động / 
hệ thống cài đặt lại
Chế độ hoạt động   Thiết bị đầu cuối Tiếp điểm đầu ra Tiếp điểm tức thời gá Lắp
Bề mặt 
lắp / 
theo dõi lắp
Gắn bên trong
Thời hạn hoạt động / 
self-resetting/external đặt lại 
(xem chú thích 2)
8 chế độ hoạt động 
(lựa chọn) 
(xem chú ý 3)
Chân cắm 11 chân tròn SPDT H3CA-A H3CA-A
Vít phía trước H3CA-FA
Thời hạn hoạt động / 
tự khởi động lại
Hoạt động đóng chậm Chân cắm 8 chân tròn DPDT H3CA-8 H3CA-8
SPDT SPDT H3CA-8H H3CA-8H

 

Lưu ý: Xác định điện áp khi đặt hàng cho H3CA-8H và H3CA-8.
 Các hoạt động / hệ thống cài đặt lại phụ thuộc vào chế độ hoạt động được lựa chọn. Để biết chi tiết, tham khảo tài liệu.
 Các chế độ hoạt động 8 như sau: 
A:  Bật chậm 
B: Lặp lại chu kỳ hoạt động 
C:  Hoạt động bật/ tắt trễ 
D: Tắt chậm (1)
E: Khoảng thời gian hoạt động 
F: one-shot và nhấp nháy hoạt động 
G: Tín hiệu ON / OFF bật trễ
H: Tắt chậm (2)

Phụ kiện (đặt hàng riêng)

 

Bộ đặt thời gian Đế cắm
(Xem chú thích.)
Lại kết nối ổ cắm
Hàn thiết bị đầu cuối Vít thiết bị đầu cuối
H3CA-A P2CF-11 PL11 P3GA-11
H3CA-8H/H3CA-8 P2CF-08 PL08 P3G-08

 Kích thước: