G2R (PCB relay)

 G2R-1 DC24  G2RG-2A4 DC12 G2RL-1 DC12
     
 Loại tiếp điểm: SPDT 10A, coil 24DC  Tiếp điểm 8A DPST-NO, Coli 12DC  Loại tiếp điểm: SPDT 12A Coil 12DC
 G2RL-2 DC12  G4A-1A-E DC12  G4A-1A-PE DC12
     
 Loại tiếp điểm: DPDT 8A, Coil 12DC  Loại tiếp điểm: SPST-NO 20A, Coil 12DC  Loại tiếp điểm: SPST-NO 20A Coil 12DC
 G5LA-14 DC12  G5LE-1 DC12  
   
 Loại tiếp điểm: SPDT 10A Coil 12DC  Loại tiếp điểm: SPDT 10A coil 12DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *