CP1E-E

CP1E-E10DR-A CP1E-E10DT-A CP1E-E10DT1-A
 CP1E E10DR A 269x300 CP1E E10DR A  CP1E E10DR A 269x300 CP1E E10DR A  CP1E E10DR A 269x300 CP1E E10DR A
PLC 6 DC input – 4 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 6 DC input – 4 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 6 DC input – 4 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-E10DR-D CP1E-E10DT-D CP1E-E10DT1-D
 CP1E E10DR A 269x300 CP1E E10DR A  CP1E E10DR A 269x300 CP1E E10DR A  CP1E E10DR A 269x300 CP1E E10DR A
PLC 6 DC input – 4 rơ le Output, Nguồn DC24 PLC 6 DC input – 4 Transistor NPN Output, Nguồn DC24 PLC 6 DC input – 4 Transistor PNP Output, Nguồn DC24
CP1E-E14DR-A CP1E-E20DR-A CP1E-E30DR-A
   
PLC 8 DC input – 6 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 12 DC input – 8 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 18 DC input – 12 rơ le Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-E40DR-A    
 
PLC 24 DC input – 16 rơ le Output, Nguồn AC 100-240

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *