Sửa chữa Biến tần EASYDRIVE

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE GT200 ED3300

Tài liệu biến tần EASYDRIVE GT200 ED3300 GT200 Đặc điểm cơ bản: Dải điện áp: Loại 220V – Công suất từ 0.75kw đến 2.2 Kw Loại 3P 380V – Công suất từ 0.75kw đến 850 Kw Tần số đầu vào 50-60Hz – Tần số ra từ 0.5 đến 630Hz 5 Ngõ vào điều khiển số. …

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE GT200 ED3300 Read More »

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE GT20

Tài liệu biến tần EASYDRIVE GT20 GT20manualV1.1 Đặc điểm cơ bản: Dải điện áp: Loại 220V – Công suất từ 0.75kw đến 2.2 Kw Loại 3P 380V – Công suất từ 0.75kw đến 5.5 Kw Tần số đầu vào 50-60Hz – Tần số ra từ 0.5 đến 630Hz 5 Ngõ vào điều khiển số. 2 …

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE GT20 Read More »

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE CV3100

Tài liệu biến tần easydrive CV3100 manual Đặc điểm cơ bản: Dải điện áp: Loại 220V – Công suất từ 0.75kw đến 2.2 Kw Loại 3P 380V – Công suất từ 0.75kw đến 400 Kw Tần số đầu vào 50-60Hz – Tần số ra từ 0.5 đến 630Hz 8 Ngõ vào điều khiển số. 2 …

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE CV3100 Read More »

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE ED3100

Tài liệu biến tầnEasydrive ED3100 manual Đặc điểm cơ bản: Dải điện áp: Loại 220V – Công suất từ 0.75kw đến 2.2 Kw Loại 3P 380V – Công suất từ 0.75kw đến 400 Kw Tần số đầu vào 50-60Hz – Tần số ra từ 0.5 đến 400Hz 8 Ngõ vào điều khiển số. 2 Ngõ …

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE ED3100 Read More »

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE MINI-S/L

Tài liệu biến tần Easydrive mini-l mini-s manual Đặc điểm cơ bản: Dải điện áp: Loại 220V – Công suất từ 0.75kw đến 2.2 Kw Loại 3P 380V – Công suất từ 0.75kw đến 2.2Kw Tần số đầu vào 50-60Hz – Tần số ra từ 0.5 đến 400Hz 8 Ngõ vào điều khiển số. 2 …

Sửa chữa mua bán Biến tần EASYDRIVE MINI-S/L Read More »