Thiết bị Đầu ra Phổ biến

Giới thiệu
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về nhóm cuối cùng của các bộ phận điều khiển, “Nhóm Thiết bị Đầu ra”.
Thiết bị đầu ra được vận hành bởi thiết bị điều khiển theo tín hiệu từ thiết bị đầu vào. Có rất nhiều loại thiết bị đầu ra.
Đồng thời, bạn sẽ tìm hiểu cách lựa chọn sản phẩm của OMRON cho mục này.  
 
 
 
Các Thiết bị Đầu ra
Theo loại tín hiệu đầu ra yêu cầu, có nhiều loại thiết bị đầu ra.

 • Để nhân viên vận hành chú ý hoặc để hiển thị trạng thái vận hành của máy,
  Đèn báo và Đèn báo Hiển thị Số được sử dụng.
 • Để di chuyển, xoay hoặc định vị sản phẩm mục tiêu với tốc độ cao hơn và chính xác hơn,
  Sộng cơ Servo và Bộ điều khiển động cơ Servo được sử dụng.
 • Để thay đổi nhiệt độ của hệ thống đích,
  Bộ phát nhiệt và Bộ biến tần được sử dụng. 

Các thiết bị Hệ thống khác
(click vào các tab của hình bên để xem các hệ thống)

Trong các bộ phận điều khiển, có các thiết bị hệ thống khác tương ứng với các ứng dụng cụ thể. Ví dụ:…

 1. Hệ thống Quan sát
  Các thiết bị hệ thống đo thông số hoặc kích thước của vật, so sánh với mục tiêu và truyền tín hiệu đến các thiết bị điều khiển.  
 2. Hệ thống An toàn
  Các thiết bị hệ thống được thiết kế để bảo vệ công nhân trong nhà máy bằng cách giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong và quanh thiết bị của nhà máy.

 3. Hệ thống Nhận dạng Tự động
  Hệ thống Nhận dạng Tự động ghi lại Thông tin Nhận dạng Sản phẩm cho phép xác định nguồn gốc ở mức cao.

  Lựa chọn Sản phẩm

  Omron cung cấp nhiều loại bộ phận điều khiển khác nhau
  để phục vụ cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
  Chúng ta hãy xem nhóm các thiết bị đầu ra tiêu chuẩn của Omron.

  1. Đèn báo
   Đèn báo (Hình trụ) LOẠI M22
  2. Bộ Hiển thị Số
   Bộ Xử lý và hiển thị tín hiệu LOẠI K3HB
  3. Màn hình Giao diện Điều khiển
   Màn hình Giao diện Điều khiển (kích thước 8 inch) LOẠI NS8
  4. Động cơ Servo và Hệ thống Bộ điều khiển
   Dòng G5 OMNUC
  5. Bộ biến tần
   3G3MX2: SYSDRIVE Dòng MX2


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *