Bảo vệ pha, điện áp K8AK

K8AK_measuring_monitoring_relay_01
Tài liệu tiếng anh K8AK-K8DS
Rơ le bảo vệ dòng, điện áp, pha loại mới K8AK, K8DS ( thay thế K8AB sẽ ngừng sản xuất )
 Có 7 model loại thân mỏng với các chức năng như sau:
1. K8AK-AS Rơ le bảo vệ dòng một pha
– Giám sát quá dòng và thấp dòng.
– Có sẵn CT giúp giảm chi phí ( dòng thứ cấp 0 – 1 A hoặc 0 – 5 A).
– Reset bằng tay hoặc reset tự động được hỗ trỡ bởi 1 rơ le.
– Thời gian khóa khởi động và thời gian vận hành được đặt riêng biệt
– Có một rơ le SPDT đầu ra tiếp điểm 5A.
– Rơ le đầu ra có chuyển mạch lựa chọn thường đóng hoặc thường mở.
– Có Led hiển thị báo trạng thái đầu ra
– Nguồn đầu vào được cách ly.
Thông tin đặt hàng: 

Setting range Supply voltage Model
2 to 20 mA AC/DC,
10 to 100 mA AC/DC,
50 to 500 mA AC/DC
24 VAC/DC K8AK-AS1 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AS1 100-240 VAC
0.1 to 1 A AC/DC,
0.5 to 5 A AC/DC,
0.8 to 8 A AC/DC
24 VAC/DC K8AK-AS2 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AS2 100-240 VAC
10 to 100 A AC*,
20 to 200 A AC*
24 VAC/DC K8AK-AS3 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AS3 100-240 VAC

Chú ý: Các model K8AK-AS3 phải mua thêm CT K8AC-CT200L (Current Transformer)
 
2. K8AK-AW Rơ le bảo vệ quá dòng / thấp dòng một pha ( đồng thời )
– Giám sát đồng thời quá dòng và thấp dòng một pha.
– Cài đặt riêng biệt và đầu ra riêng cho chế độ quá dòng và thấp dòng.
– Có sẵn CT giúp giảm chi phí ( dòng thứ cấp 0 – 1 A hoặc 0 – 5 A).
– Reset bằng tay hoặc reset tự động được hỗ trỡ bởi 1 rơ le.
– Thời gian khóa khởi động và thời gian vận hành được đặt riêng biệt
– 2 đầu ra rơ le SPDT 5A.
– Rơ le đầu ra có chuyển mạch lựa chọn thường đóng hoặc thường mở.
– Có Led hiển thị báo trạng thái đầu ra
– Nguồn đầu vào được cách ly.
Thông tin đặt hàng:

Setting range Supply voltage Model
2 to 20 mA AC/DC,
10 to 100 mA AC/DC,
50 to 500 mA AC/DC
24 VAC/DC K8AK-AW1 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AW1 100-240 VAC
0.1 to 1 A AC/DC,
0.5 to 5 A AC/DC,
24 VAC/DC K8AK-AW2 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AW2 100-240 VAC
10 to 100 A AC*,
20 to 200 A AC*
24 VAC/DC K8AK-AW3 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-AW3 100-240 VAC

Chú ý: Các model K8AK-AW3 phải mua thêm CT K8AC-CT200L (Current Transformer)
 
 3. K8AK-VS Rơ le giám sát điện áp 1 pha.
– Giám sát quá áp, thấp áp một pha.
– Reset bằng tay hoặc reset tự động được hỗ trỡ bởi 1 rơ le.
– 1 đầu ra rơ le SPDT 5A.
– Rơ le đầu ra có chuyển mạch lựa chọn thường đóng hoặc thường mở.
– Có Led hiển thị báo trạng thái đầu ra
– Tấn số đầu vào 40 – 500 Hz
– Nguồn đầu vào được cách ly.
Thông tin đặt hàng: 

Setting range Supply voltage Model
1 to 10 V AC/DC
3 to 30 V AC/DC
15 to 150 V AC/DC
24 VAC/DC K8AK-VS2 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-VS2 100-240 VAC
20 to 200 V AC/DC
30 to 300 V AC/DC
60 to 600 V AC/DC
24 VAC/DC K8AK-VS3 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-VS3 100-240 VAC

 
4. K8AK-VW Rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp một pha đồng thời.
– Giám sát quá áp và thấp áp một pha đồng thời.
– Nút cài đặt và đầu ra riêng biệt cho quá áp và thấp áp.
– Reset bằng tay hoặc reset tự động được hỗ trỡ bởi 1 rơ le.
– Có đèn cảnh báo trước.
– 2 Đầu ra rơ le SPDT 5A.
– Có Led hiển thị báo trạng thái đầu ra
– Tấn số đầu vào 40 – 500 Hz
– Nguồn đầu vào được cách ly.
Thông tin đặt hàng: 

Setting range Supply voltage Model
1 to 10 V AC/DC
3 to 30 V AC/DC
15 to 150 V AC/DC
24 VAC/DC K8AK-VW2 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-VW2 100 to 240 VAC
20 to 200 V AC/DC
30 to 300 V AC/DC
60 to 600 V AC/DC
24 VAC/DC K8AK-VW3 24 VAC/DC
100 to 240 VAC K8AK-VW3 100 to 240 VAC

5. K8DS-PH1 Rơ le bảo vệ mất pha, sai thứ tự pha.
– Thiết kế nhỏ gọn, thân mỏng 17.5 mm.
– Chống motor quay ngược do đấu sai dây.
– Phân biệt giữa các pha dương, ngược pha & mất pha khi điện bật lên.
– Phát hiện mất pha khi motor đang hoạt động.
– Đầu ra relay SPDT, 5 A ở 250 VAC (tải trở).
– Chống nhiễu biến tần tốt.
– Có đèn LED báo trạng thái.
6. K8AK-PM Rơ le bảo vệ quá áp thấp áp, thứ tự pha, mất pha 
– Chống nhiễu biến tần tốt.
– Giám sát quá áp, thấp áp, sai thứ tự pha, mất pha loại 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây.
– 2 đầu ra rơ le SPDT 5A
– Rơ le quá áp và thấp áp riêng biệt.
– Nguồn đầu vào có thể lựa chọn bằng các switch
– Có đèn LED báo trạng thái.