S8JC-ZS

S8JC-ZS01505CD-AC2 S8JC-ZS01512CD-AC2 S8JC-ZS01524CD-AC2
     
Bộ nguồn 15W-3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 15W-1.3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 15W-0.7A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-ZS03505CD-AC2 S8JC-ZS03512CD-AC2 S8JC-ZS03524CD-AC2
     
Bộ nguồn 35W-7A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 35W-3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 35W-1.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-ZS05005CD-AC2 S8JC-ZS05012CD-AC2 S8JC-ZS05024CD-AC2
 S8JC ZS05005CD AC2 207x300 S8JC ZS05005CD AC2  S8JC ZS05005CD AC2 207x300 S8JC ZS05005CD AC2  S8JC ZS05005CD AC2 207x300 S8JC ZS05005CD AC2
Bộ nguồn 50W-10A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 50W-4.2A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 50W-2.1A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-ZS10005CD-AC2 S8JC-ZS10012CD-AC2 S8JC-ZS10024CD-AC2
 S8JC ZS10005CD AC2 194x300 S8JC ZS10005CD AC2  S8JC ZS10005CD AC2 194x300 S8JC ZS10005CD AC2  S8JC ZS10005CD AC2 194x300 S8JC ZS10005CD AC2
Bộ nguồn 100W-20A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 100W-8.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 100W-4.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-ZS15005CD-AC2 S8JC-ZS15012CD-AC2 S8JC-ZS15024CD-AC2
 S8JC ZS15005CD AC2 198x300 S8JC ZS15005CD AC2  S8JC ZS15005CD AC2 198x300 S8JC ZS15005CD AC2  S8JC ZS15005CD AC2 198x300 S8JC ZS15005CD AC2
Bộ nguồn 150W-30A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 150W-12.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 150W-6.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JC-ZS35005CD-AC2 S8JC-ZS35012CD-AC2 S8JC-ZS35024CD-AC2
 S8JC ZS35005CD AC2 217x300 S8JC ZS35005CD AC2  S8JC ZS35005CD AC2 217x300 S8JC ZS35005CD AC2  S8JC ZS35005CD AC2 217x300 S8JC ZS35005CD AC2
Bộ nguồn 350W-60A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 350W-29A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 350W-14.6A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *