TL-N/TL-Q hình chữ nhật

Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật TL-N/TL-Q
tln pic01 01oct2000 cảm biến tiệm cận chữ nhật TL N/TL Q
Tài liệu tiếng việt cảm biến tiệm cận TL-N_TL-Q
Tài liệu tiếng anh TL-N
Tài liệu tiếng anh TL-Q

  • Có các model khác nhau cho nhiều ứng dụng.
  • ƒ Tiết kiệm không gian và tiện lợi cho việc lắp đặt trong các tủ điều khiển nhỏ
  • ƒ Giá thành thấp nhất trong các loại cảm biến tiệm cận (loại TL-Q5MC1/2)

Thông tin đặt hàng
Model DC 2 dây TL-N_MD

Loại Khoảng cách phát hiện  Ngõ ra  Model
DC 2-dây 7 mm NO TL-N7MD1
DC 2-dây 7 mm NC TL-N7MD2
DC 2-dây 12 mm NO TL-N12MD1
DC 2-dây 12 mm NC TL-N12MD2
DC 2-dây 20 mm NO TL-N20MD1
DC 2-dây 20 mm NC TL-N20MD2

Model DC 3 dây và model AC 2 dây

Khoảng cách phát hiện Loại Đầu ra Model
5 mm DC 3-dây NPN NO TL-N5ME1
5 mm DC 3-dây NPN NC TL-N5ME2
5 mm AC 2-dây NO TL-N5MY1
5 mm AC 2-dây NC TL-N5MY2
10 mm DC 3-dây NPN NO TL-N10ME1
10 mm DC 3-dây NPN NC TL-N10ME2
10 mm AC 2-dây NO TL-N10MY1
10 mm AC 2-dây NC TL-N10MY2
15 mm DC 3-dây NPN NO TL-N20ME1
15 mm DC 3-dây NPN NC TL-N20ME2
15 mm AC 2-dây NO TL-N20MY1
15 mm AC 2-dây NC TL-N20MY2

TL-Q5MC: phát hiện kim loại trong khoảng 5mm
tlq pic01 02july2001 cảm biến tiệm cận chữ nhật TL N/TL Q
Khoảng cách  phát hiện 2 mm:

Khoảng cách phát hiện Loại Ngõ ra  Model
2 mm DC 3-dây  NO  TL-Q2MC1
5 mm DC 2-dây NO  TL-Q5MD1
5 mm DC 2-dây NC  TL-Q5MD2
5 mm DC 3-dây NO  TL-Q5MC1
5 mm DC 3-dây NC  TL-Q5MC2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *