MKS Công suất

Loại  mới    MK-S    :   10A

Tài liệu tiếng anh mks
Tài liệu tiếng việt mk-s
Rơle công suất thông dụng   MK- S

  • Rơle công suất có đèn báo chỉ thị cơ khí và nút bấm thử có thể khóa
  • Có chỉ thị báo hoạt động (cơ khí hoặc đèn LED) và các model mới có nút thử có thể khóa.
  • Nhãn sản phẩm được dán trên các model kèm nút thử có thể khóa.

10A, có chỉ thị (cơ học)
MKS2P : 2 tiếp điểm
MKS3P : 3 tiếp điểm
Nguồn:  24VDC, 110,220VAC/DC
Ðế cắm: PF083A-* (MKS2),  PF113A-* (MKS3)
Thông tin đặt hàng

Kiểu  Kiểu tiếp điểm Có chỉ thị cơ khí Có chỉ thị cơ khí và nút thử có thể khóa Điện áp cuộn dây
Các mode tiêu chuẩn DPDT MKS2P  MKS2PI AC/DC
3PDT MKS3P  MKS3PI AC/DC
Các mode có đèn chỉ thị LED DPDT MKS2PN(1)  MKS2PIN(1) AC/DC
3PDT MKS3PN(1)  MKS3PIN(1) AC/DC
Các mode có diode DPDT MKS2P(1)-D  MKS2PI(1)-D DC
3PDT MKS3P(1)-D  MKS3PI(1)-D DC
Các model có chị thị LED và diode DPDT MKS2PN-D  MKS2PIN-D DC
3PDT MKS3PN-D  MKS3PIN-D DC
Các model có điện trở biến đổi DPDT MKS2P-V  MKS2PI-V AC/DC
3PDT MKS3P-V  MKS3PI-V AC/DC
Model có chị thị LED và điện trở biến đổi DPDT MKS2PN-V  MKS2PIN-V AC/DC
3PDT MKS3PN-V  MKS3PIN-V AC/DC

Các phụ kiện (đặt hàng riêng) 

Mục  Kiểu  Model
Đế cắm 8 chân  PF083A-E
Đế cắm 11 chân  PF113A-E
Đế cắm 8 chân  PF083A-D
Đế cắm 11 chân  PF113A-D
Lẫy giữ (dùng cho PF083A-E và PF113A-E)  PFC-A1


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *