H7EC

H7EC-N H7EC-NFV H7EC-NV
     
Bộ đếm, đầu vào Không điện áp Bộ đếm, Đầu vào đa điện áp AC/DC Bộ đếm LCD, đầu vào NPN, PNP
H7EC-NV-H
 
Bộ đếm LCD có đèn nền, đầu vào NPN, PNP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *