Đồ hồ đo tín hiệu

Đồng hồ đo dòng, áp DC K3MA-J

Đồng hồ đo dòng, áp DC   K3MA-J Download Hướng dẫn cài đặt k3ma-j Download Tài liệu tiếng việt K3MA-J Download Catalog tiếng anh K3MA-J Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh). ƒ  Đầu vào dòng / áp DC nhiều dải. ƒ  Cài đặt dễ dàng bằng phím phía trước ƒ  …

Đồng hồ đo dòng, áp DC K3MA-J Read More »

Đồng hồ đo nhiệt độ K3MA-L

Đồng hồ đo nhiệt độ   K3MA-L Download Hướng dẫn cài đặt K3MA-L phần 1 Download Hướng dẫn cài đặt K3MA-L phần 2 Download Tài liệu tiếng anh K3MA-L Download Tài liệu tiếng việt k3ma-l Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh) ƒ Dải đầu vào rộng: từ 2 loại nhiệt điện …

Đồng hồ đo nhiệt độ K3MA-L Read More »

Đồng hồ đo tần số / tốc độ K3MA-F

Đồng hồ đo tần số / tốc độ K3MA-F   Hướng dẫn sử dụng tiếng việt K3MA-F Download Tài liệu tiếng việt K3MA-F Download Tài liệu tiếng anh K3MA-F Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh). ƒ  Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp ƒ  Cài đặt …

Đồng hồ đo tần số / tốc độ K3MA-F Read More »