H3YN loại nhỏ đa năng


Tài liệu tiếng anh H3YN

  • Bộ đặt thời gian nhỏ với nhiều dải thời gian và nhiều chế độ hoạt động.
  • Giảm lượng hàng phải để tồn kho.
  • Đế cắm dùng chung với rơ le MY
  • Tiếp điểm đầu ra 4PDT hoặc DPDT
  • Có đèn chỉ thị nguồn, đèn  Led báo trạng thái hoạt động.

Thông tin đặt hàng:

Nguồn cấp Tiếp điểm Dải thời gian 0.1s đến 10 phút Dải thời gian 0.1ph đến 10h
24, 100 đến 120, 200 đến  230 VAC;100 đến 110, 125 VDC DPDT H3YN-2 H3YN-21
4PDT H3YN-4 H3YN-41
24VDC 4PDT (Twin contact) H3YN-4-Z H3YN-41-Z

Phụ kiện:

Timer Track mounting/Front connecting socket Solder terminal Wire-wrap termina PC terminal
H3YN-2/-21 PYF08A, PYF08A-N PY08 PY08QN(2) PY08-02
H3YN-4/-41
H3YN-4-Z/-41-Z
PYF14A, PYF14A-N PY14 PY14QN(2) PY14-02