NB

NB5Q-TW00B NB7W-TW00B
   
 loại cảm ứng 5.7”, 65K màu, vỏ đen loại cảm ứng 7”, 65K màu, vỏ đen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *