CP1L đa năng

CP1L – Micro PLC đa năng

DOWNLOAD:
Catalog tiếng việt PLC CP1L
Catalong tiếng anh CP1L

  • Tối đa 180 I/O, RS-232 / 485 / 422
  • Kết nối với môđun mở rộng tương tự như cho loại CPM1 (tối đa 3 môđun cho CPU 30,40, 60 I/O và 1 cho CPU 14, 20 I/O))
  • Đầu vào analog 0-10V (256)
  • Đầu vào / ra xung 100kHz
  • Bộ nhớ 5/10Kstep, có bộ nhớ ngoài,
  • Bộ hiển thị LCD gắn ngoài (CP1W-DAM01) giúp theo dõi, điều chỉnh thông số tại chỗ
  • Lập trình cổng USB bằng CX-Programmer
  • Chạy mô phỏng bằng CX-Simulator
  • Các model CPU:
Model Nguồn cấp Số đầu vào Số đầu ra Loại đầu ra
CP1L-M60DR-A 100-240VAC 36 24 Relay
CP1L-M60DT-A 100-240VAC 36 24 Transistor NPN
CP1L-M60DR-D 24VDC 36 24 Relay
CP1L-M60DT-D 24VDC 36 24 Transistor NPN
CP1L-M60DT1-D 24VDC 36 24 Transistor PNP
CP1L-M40DR-A 100-240VAC 24 16 Relay
CP1L-M40DT-A 100-240VAC 24 16 Transistor NPN
CP1L-M40DR-D 24VDC 24 16 Relay
CP1L-M40DT-D 24VDC 24 16 Transistor NPN
CP1L-M40DT1-D 24VDC 24 16 Transistor PNP
P1L-M30DR-A 100-240VAC 18 12 Relay
CP1L-M30DT-A 100-240VAC 18 12 Transistor NPN
CP1L-M30DR-D 24VDC 18 12 Relay
CP1L-M30DT-D 24VDC 18 12 Transistor NPN
CP1L-M30DT1-D 24VDC 18 12 Relay
CP1L-L20DR-A 100-240VAC 12 8 Relay
CP1L-L20DT-A 100-240VAC 12 8 Transistor NPN
CP1L-L20DR-D 24VDC 12 8 Relay
CP1L-L20DT-D 24VDC 12 8 Transistor NPN
CP1L-L20DT1-D 24VDC 12 8 Transistor PNP
CP1L-L14DR-A 100-240VAC 8 6 Relay
CP1L-L14DT-A 100-240VAC 8 6 Transistor NPN
CP1L-L14DR-D 24VDC 8 6 Relay
CP1L-L14DT-D 24VDC 8 6 Transistor NPN
CP1L-L14DT1-D 24VDC 8 6 Transistor PNP
CP1L-L10DR-A 100-240VAC 6 4 Relay
CP1L-L10DT-A 100-240VAC 6 4 Transistor NPN
CP1L-L10DR-D 24VDC 6 4 Relay
CP1L-L10DT-D 24VDC 6 4 Transistor NPN
CP1L-L10DT1-D 24VDC 6 4 Transistor PNP
Các môđun mở rộng Chú thích
CP1W-8ED/R/T(1)CPM1A-8ED/R/T(1) 8 đầu vào DC hoặc 8 đầu ra relay / transister NPN (PNP)
CP1W-16/32ER/T/T1CPM1A-16ER 16/32 đầu ra relay / transistor NPN (PNP)
CP1W-20/40EDR(1)/T/T1CPM1A-20EDR1/T/T1 12/26 đầu vào DC + 8/14 đầu ra relay hoặc transister NPN (PNP)
CPM1A-DRT21 CompoBus/D (DeviceNet) slave
CP1W-SRT21CPM1A-SRT2 CompoBus/S slave
CP1W-MAD11CPM1A-MAD11 Analog 2 vào, 1 ra (1/6000)
CPM1A-MAD01 Analog 2 vào, 1 ra (1/256)
CP1W-AD041CPM1A-AD041 Analog 4 vào (1/6000)
CP1W-DA041CPM1A-DA041 Analog 4 ra (1/6000)
CP1W-TS001(2)CPM1A-TS001(2) 2 hoặc 4 đầu vào cặp nhiệt
CP1W-TS101(2)CPM1A-TS101(2) 2 hoặc 4 đầu vào nhiệt điện trở Pt100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *