Nước và nước thải


Các giải pháp tối bộ điều khiển tối ưu và thông minh dành cho ngành nước
Các công ty về ngành nước đang chịu áp lực chưa từng có do việc tăng giá năng lượng cũng như sự thay đổi khí hậu và luật pháp. Chiến lược phát triển nhằm giảm chi phí vận hành trong khi tối ưu vận hành sử dụng tài nguyên là tối quan trọng. Control Techniques cung cấp các giải pháp mới để mở rộng khả năng kết nối, giảm năng lượng tiêu hao, giảm thiểu thời gian dừng và phản ứng thông minh khi có sự cố xảy ra.
Control Techniques trình bày cách tiếp cận sáng tạo để quản lý kiểm soát tài nguyên nước thải và nước sạch của khách hàng. Chúng tôi kết hợp các yếu tố gọn, tin cậy cao cùng với các đặc tính chuyên dụng cho ngành công nghiệp như điều khiển bơm thông minh thời gian thực (IPC- chương trình ngăn kết bám), các I/O cho các thiết bị và giải pháp kết nối trên nền TCP/IP, tất cả được tích hợp sẵn.
Các giải pháp đối với các vấn đề thực tế
 
 Các công ty ngành nước luôn đối mặt với các vấn đề về chất bẩn bám trên bơm đứng ở những nơi bơm có thể bị đứng một phần hay toàn bộ trong hệ thống sử lý nước thải. Việc chùi rửa hầu hết là bằng tay tốn nhiều chi phí và là nhiệm vụ không vui vẻ cho đội ngũ bảo trì và thông thường thì cần có cần cẩu. Việc dừng có thể kéo dài vài ngày trong thời gian này hệ thống dự phòng phải chịu thêm áp lực. Toàn hệ hệ thống sự cố sẽ ảnh hưởng đến khả năng rò rỉ có tác động đến môi trường, sức khỏe con người, chi phí làm sạch và vi phạm luật pháp.
Hệ thống điều khiển bơm thông minh của Control Techniques (IPC) sẽ cải thiện độ tin cậy và tính năng vận hành. Trong nhiều lắp đặt thực tế đã giảm chi phí liên quan đến các tài nguyên này trong khi vẫn cải thiện đầu ra.
Để biết thêm chi tiết về điều khiển bơm thông minh (IPC) xin liên hệ
Các sản phẩm của Control Techniques và OMRON dành cho ngành nước và nước thải

THIẾT BỊ OMRON

Control Techniques & Emerson

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *