LY

 LY2N AC100/110   LY2N AC110/120  LY2N AC220/240
     
 Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân, coil AC100/110   Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân, coil AC110/120  Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân, coil AC220/240
 LY2N DC12  LY2N DC24  LY4N AC100/110
     
 Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân, coil DC12  Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân, coil DC24  Tiếp điểm 4PDT-10A, 14 chân, Coil AC100/110
 LY4N AC200/220  LY4N DC12  LY4N DC24
     
  Tiếp điểm 4PDT-10A, 14 chân, Coil AC200/220  Tiếp điểm 4PDT-10A, 14 chân, Coil DC12   Tiếp điểm 4PDT-10A, 14 chân, Coil DC24
PTF08A-E  PTF14A-E
   
 Đế cắm 8 chân cho LY2   Đế cắm 14 chân cho LY4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *