K3MA-L

K3MA-L 100-240VAC K3MA-L-C 100-240VAC K3MA-L 24VAC/VDC
 K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC  K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC  K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC
Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, không có đầu ra, nguồn 100-240AC Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, đầu ra 2 rơ le, nguồn 100-240AC Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, không có đầu ra, nguồn 24VAC/VDC
K3MA-L-C 24VAC/VDC  
 K3MA L 100 240VAC K3MA L 100 240VAC
Đo nhiệt, đầu vào Nhiệt điện trở(Pt100) hoặc cặp nhiệt, đầu ra 2 rơ le, nguồn 24VAC/VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *