H7CX – H7BX – H7CZ

H7BX-A H7BX-AW H7CX-A-N
     
Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72x72mm Bộ đếm đa năng 2 trạng thái, kích thước 72x72mm Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm
H7CX-AW-N H7CZ-L8 H7CZ-L8D1
     
Bộ đếm đa năng hai trạng thái, hiển thị số, kích thước 48 x 48mm Bộ đếm đa năng, hiển thị số LCD Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *