Năng lượng mặt trời


Tài nguyên hữu hạn, giá hay thay đổi và sự đe dọa của hiện tường ấm lên toàn cầu do sử dụng nguồn năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, do đó các chính phủ , các tập đoàn, các công ty phục vụ mục đích công cộng và cá nhân hướng đến dùng nhiều loại nguồn năng lượng tái tạo bền vững. Các chính phủ khắp thế giới đã đưa ra các chính sách thuế quan (FITS) mà trợ cấp dài hạn cho việc sản xuất năng lượng từ hệ thống năng lượng tái tạo chẳng hạn như hệ thống năng lượng quang điện, giúp hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư.
Control Techniques tập trung vào các nhà máy quang điện có quy mô lớn và đầu ra cao , ở nơi hệ thống nghịch lưu nối lưới của chúng tôi được quản lý và chuyển đổi hiệu quả  năng lượng tạo ra bởi các tấm pin mặt trời và chuyển năng lượng này thông qua các cơ sở hạ tầng lưới điện trung thế hiện hữu.
Giải pháp của chúng tôi dựa trên công nghệ nghịch lưu công nghiệp mạnh mẽ , công suất cao, được cấu hình theo cách tạo ra hiệu suất và độ tin cậy cao nhất trên cả tuổi thọ của nhà máy điện. Vài năm vừa qua, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào các tổ chức vận hành của chúng tôi để hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương tại mỗi châu lục giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu tăng cao. Chúng tôi sẽ sớm đạt được khả năng 1GW/năm.
Mạng lưới các kỹ sư trên khắp thế giới, có khả năng phát triển các giải pháp phù hợp với khách hàng bao gồm cả biến thế trung thế, các ngắt mạch (switchgear) và hệ thống nối và cung cấp hỗ trợ tại chỗ trong vòng đời của nhà máy điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *