Card mở rộng đầu ra I/O

Mô đun mở rộng đầu vào ra:

Model NO.: CHV100-IO

IO Extensional Card_manual ( tài liệu tiếng anh)
Thông số kỹ thuật:
Số lượng đầu vào ra như  sau:

  • Đầu ra tín hiệu số: 1
  • Đầu vào tín hiệusố: 4
  • Đầu ra rơ le : 1
  • Đầu vào tín hiện Analog: 2
  • Truyền thông  RS485 : 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *