H2F-D


Tài liệu tiếng anh h2f-d

  • Chỉ cần cài, cho thiết lập dễ dàng.
  • Hãy cài đặt thời gian chính xác bằng cách sử dụng núm xoay.
  • Ba phương pháp lắp.
  • Có các sản phẩm với chức năng lưu chương trình khi nguồn gián đoạn
  • Tiêu chuẩn an toàn: UL và CSA (trừ H2F-30/-31)

Thông tin đặt hàng:

Kiểm soát
chu kỳ
Phương pháp điều khiển Lưu trạng thái khi mất điện Điện áp nguồn phương pháp gá lắp Chân cắm Gá bề mặt
Tiếp điểm đầu ra SPST-NO SPDT SPST-NO SPDT
Hàng ngày
(24 giờ)
Chạy bằng cơ Không 100/110/120
VAC
Model H2F-D H2F-DC H2F-DF H2F-DFC
200/220/240
VAC
H2F-D H2F-DC H2F-DF H2F-DFC
Chạy bằng thạch anh 100 đến 240
VAC
H2F-DM H2F-DMC H2F-DMF H2F-DMFC
12 đến 24
VDC
H2F-30 H2F-31

Lưu ý: Luôn luôn sử dụng  với pin ngoài Y92S-42 

Phụ kiện (đặt hàng riêng)

 
Tên Mô hình
Trippers (1 bộ cho ON và OFF) (Xem chú thích 1). Y92S-21
Pin (Xem chú thích 2.) Y92S-42