H5CZ

H5CZ-L8 H5CZ-L8E H5CZ-L8ED
     
Hiển thị số LCD, 8 chân tròn, SPDT Hiển thị số LCD, 8 chân tròn, SPDT + tiếp điểm tức thời SPDT Hiển thị số LCD, 8 chân tròn, SPDT + tiếp điểm tức thời SPDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *