H7EC-N Đếm tổng

Bộ đếm (Counters)

Tài liệu tiếng việt bộ đếm H7EC
Tài liệu tiếng anh H7EC
H7EC-N :

  • Đếm xung  tới 1kHz, hiển thị bằng LCD 6 hoặc 7 số
  • Bộ đếm tổng tự cấp nguồn, pin với tuổi thọ 7 năm.
  • Tám chữ số, dải đếm từ 0 đến 99999999
  • Kích thước 24×48 mm
  • Tốc độ của đầu vào kép: 30 Hz <-> 1 Khz ( trừ các model đầu vào đa điện áp AC/DC)
Đầu vào đếm Tốc độ đếm tối đa Màn hiển thị Model màu ghi sáng Model màu đen
PNP/NPN điện áp DC 30 Hz <-> 1 Khz (tùy chọn) LCD 7 thanh có nền chiếu sáng H7EC-NV-H
LCD 7 thanh H7EC-NV
Đầu vào đa điện áp AC/DC 20 Hz H7EC-NFV H7EC-NFV-B
Không điện áp 30 Hz <-> 1 Khz (tùy chọn H7EC-N H7EC-N-B

Pin Lithium  Y92S-36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *