H3AM bề mặt rộng


 Tài liệu tiếng anh H3AM
H3AM loại hẹn giờ chỉnh cơ

  • Vòng tròn thang đo rộng, kim chỉ thị rõ ràng.
  • Dễ dàng cài đặt và quan sát
  • Thời gian cài đặt rộng: từ 0.2s đến 60h
  • Nguồn cấp rộng từ 100-240VAC
  • Khả năng chịu bụi và nước theo tiêu chuẩn IP65
  • Đạt các tiêu chuẩn: UL and CSA, EN61812-1 and IEC60664-1
  • Duy trì bộ nhớ (-NSR)

Thông tin đặt hàng:

Rated supply 
voltage
Resetting
system
(See note.)
Control output Time range
0.5 s to 30 h 
(30 s, 3 min, 30 min, 3 h, 30 h)
1 s to 60 h 
(60 s, 6 min, 60 min, 6 h, 60 h)
0.2 s to 12 h 
(12 s, 120 s, 12 min, 120 min, 12 h)
100 to 240 VAC Self-resetting DPDT contact output
(Time-limit output SPDT and switchable SPDT
(time-limit ↔ instantaneous))
H3AM-NS-A H3AM-NS-B H3AM-NS-C
Electric resetting DPDT contact output
(Time-limit output SPDT and instantaneous output SPDT)
H3AM-NSR-A H3AM-NSR-B H3AM-NSR-C

Kích thước: