H3CR-A thông dụng

Đồng hồ đặt thời gian đa năng   H3CR-A

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A
Tài liệu tiếng anh H3CR-A
Đa năng, nhiều dải thời gian và chế độ hoạt động, dải nguồn rộng, cỡ 48x48mm.

  • Dải điện nguồn rộng giảm yêu cầu về trữ hàng.
  • Nhiều ứng dụng với 6 hoặc 4 chế độ hoạt động.
  • Dễ dàng kiểm tra hoạt động thông qua đầu ra tác động tức thời  4 núm chỉnh cho phép đặt thời gian từ 0,05s tới 300h.
  • Nhiều kiểu đầu vào : Khởi động đếm, đặt lại 0 và các chức năng cổng (loại 11 chân cắm).

Thông tin đặt hàng

Kiểu chân cắm Điện áp nguồn Kiểu đầu vào Chế độ hoạtđộng Model
11 chân cắm 100 đến 240 VAC Đầu vào không điện áp 6 chế độ: A,B,B2,C,D,E   H3CR-A
11 chân cắm 100 đến 125 VDC Đầu vào không điện áp H3CR-A
11 chân cắm 24 đến 48 VAC Đầu vào không điện áp H3CR-A
11 chân cắm 12 đến 48 VDC Đầu vào không điện áp H3CR-A
         
8 chân cắm 100 đến 240 VAC Không đầu vào 4 chế độ: A,B2,E,J(khởi động bằng nguồn)   H3CR-A8
8 chân cắm 100 đến 125 VDC Không đầu vào H3CR-A8
8 chân cắm 24 đến 48 VAC Không đầu vào H3CR-A8
8 chân cắm 12 đến 48 VDC Không đầu vào H3CR-A8
8 chân cắm 100 đến 240 VAC Không đầu vào H3CR-A8E
8 chân cắm 100 đến 125 VDC Không đầu vào   H3CR-A8E
8 chân cắm 24 đến 48 VAC/VDC Không đầu vào   H3CR-A8E

Các phụ kiện (đặt hàng riêng)

Đế cắm Model
8 chân cắm P2CF-08 / PF083A-E
11 chân cắm P2CF-11 / PF113A-E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *