3G3JX

3G3JX-A2007 3G3JX-A2015 3G3JX-A2022
 3G3JX A2007 196x300 3G3JX A2007  3G3JX A2007 196x300 3G3JX A2007  3G3JX A2007 196x300 3G3JX A2007
Biến tần Công suất 0,75kw,  3 pha 220 AC Biến tần Công suất 1,5kw,  3 pha 220 AC Biến tần Công suất 2,2kw,  3 pha 220 AC
3G3JX-A2037 3G3JX-A2055 3G3JX-A2075
 3G3JX A2007 196x300 3G3JX A2007  3G3JX A2007 196x300 3G3JX A2007  3G3JX A2007 196x300 3G3JX A2007
Biến tần Công suất 3,7kw,  3 pha 220 AC Biến tần Công suất 5,5kw,  3 pha 220 AC Biến tần Công suất 7,5kw,  3 pha 220 AC
3G3JX-A4007 3G3JX-A4015 3G3JX-A4022
 3G3JX A4007 3G3JX A4007  3G3JX A4007 3G3JX A4007  3G3JX A4007 3G3JX A4007
Biến tần Công suất 0,75kw,  3 pha 380 AC Biến tần Công suất 1,5kw,  3 pha 380 AC Biến tần Công suất 2,2kw,  3 pha 380 AC
3G3JX-A4037 3G3JX-A4055 3G3JX-A4075
 3G3JX A4007 3G3JX A4007  3G3JX A4007 3G3JX A4007  3G3JX A4007 3G3JX A4007
Biến tần Công suất 3,7kw,  3 pha 380 AC Biến tần Công suất 5,5kw,  3 pha 380 AC Biến tần Công suất 7,5kw,  3 pha 380 AC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *