Kim loại


Hệ thống điều khiển cho ngành kim loại- Tăng cường cải thiện chất lượng, năng suất và sản lượng thành phẩm.
Sản xuất kim loại thành phẩm chất lượng cao luôn là một trong thị trường cạnh tranh ngày nay. Để đạt điều này đòi hỏi máy móc phải chính xác, chức năng điều khiển và tính năng mạnh, tiên tiến và có độ tin cậy trong dài hạn. Các nhà sản xuất luôn luôn phấn đấu để phát triển và nâng cấp thiết bị để đáp ứng các mục đích về sản lượng và chất lượng theo nhu cầu của thị trường.
Hệ thống truyền động điều khiển của Control Techniques đáp ứng được các yêu cầu , cải tiến quy trình điều khiển cho đến cải thiện chất lượng thành phẩm, năng cao nâng suất và sản lượng. Mạng lưới các chi nhánh của chúng tôi trên toàn cầu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và các dịch vụ kỹ thuật cho các hệ thống đó. Các kỹ sư của chúng tôi ở khắp các nơi trên thế giới có hiểu biết chuyên sâu về quá trình và ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất kim loại.
Kinh nghiệm của Control Techniques bao gồm các lĩnh vực như đúc liên tục, các dây chuyền cán nóng và nguội, dây chuyền làm phẳng bề mặt ( skin pass mill ), dây chuyền gắp nhặt ( pickle lines) , dây chuyền luyện, dây chuyền mạ màu, điều khiển lực căng ( tension lever), lá phôi thép bề dày & mỏng ( Cán thô, cán trung và cán tinh) cho đến các dây chuyền cắt theo chiều dài và  các máy cắt.
Hệ thống truyền động và động cơ hiệu suất năng lượng của chúng tôi có thể được áp dụng trong việc nâng cấp một phần, cải tạo tại nhà máy hay nguyên hệ thống tự động theo kiểu chìa khóa trao tay.
Kiểm soát kỹ thuật sản phẩm cho ngành công nghiệp Kim loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *