MY

MY4N AC100/110  MY4N AC220/240   MY4N DC100/110
     
Rơ le 14 chân, tiếp điểm 4PDT 3A, Coil AC100/110 Rơ le 14 chân, tiếp điểm 4PDT 3A, Coil AC220/240 Rơ le 14 chân, tiếp điểm 4PDT 3A, Coil DC100/110
 MY4N DC12  MY4N DC24  MY4N DC48
     
Rơ le 14 chân, tiếp điểm 4PDT 3A, Coil DC12 Rơ le 14 chân, tiếp điểm 4PDT 3A, Coil DC24 Rơ le 14 chân, tiếp điểm 4PDT 3A, Coil DC48
 MY2N AC100/110  MY2N AC220/240  MY2N DC100/110
     
Rơ le 8 chân, tiếp điểm DPDT 5A, Coil AC100/110 Rơ le 8 chân, tiếp điểm DPDT 5A, Coil AC220/240 Rơ le 8 chân, tiếp điểm DPDT 5A, Coil DC100/110
 MY2N DC12  MY2N DC24  MY42 DC48
     
Rơ le 8 chân, tiếp điểm DPDT 5A, Coil DC12 Rơ le 8 chân, tiếp điểm DPDT 5A, Coil DC24 Rơ le 8 chân, tiếp điểm DPDT 5A, Coil DC48
 PYF08A-E  PYF08A-N  PYF14A-E
     
Đế cắm màu đen 8 chân cho MY2 Đế cắm màu trắng 8 chân cho MY2 Đế cắm màu đen 14 chân cho MY4
 PYF14A-N    
 
Đế cắm màu trắng 14 chân cho MY4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *