E6B2

E6B2-CWZ6C 100P/R  E6B2-CWZ6C 200P/R  E6B2-CWZ6C 360P/R 
   
Encoder 100 xung, Đầu ra collector hở NPN, 5-24VDC Encoder 200 xung, Đầu ra collector hở NPN, 5-24VDC Encoder 360 xung, Đầu ra collector hở NPN, 5-24VDC
E6B2-CWZ6C 1000P/R  E6B2-CWZ6C 1024P/R  E6B2-CWZ6C 2000P/R 
     
Encoder 1000 xung, Đầu ra collector hở NPN, 5-24VDC Encoder 1024 xung, Đầu ra collector hở NPN, 5-24VDC Encoder 2000 xung, Đầu ra collector hở NPN, 5-24VDC
E6B2-CWZ1X 100P/R  E6B2-CWZ1X 200P/R  E6B2-CWZ1X 360P/R 
     
Encoder 100 xung, đầu ra Line driver, 5VDC Encoder 200 xung, đầu ra Line driver, 5VDC Encoder 360 xung, đầu ra Line driver, 5VDC
E6B2-CWZ1X 1000P/R  E6B2-CWZ1X 1024P/R  E6B2-CWZ1X 2000P/R 
     
Encoder 1000 xung, đầu ra Line driver, 5VDC Encoder 1024 xung, đầu ra Line driver, 5VDC Encoder 2000 xung, đầu ra Line driver, 5VDC
E6B2-CWZ3E 100P/R E6B2-CWZ3E 200P/R E6B2-CWZ3E 360P/R
     
Encoder 100 xung, Đầu ra điện áp, 5-12VDC Encoder 200 xung, Đầu ra điện áp, 5-12VDC Encoder 360 xung, Đầu ra điện áp, 5-12VDC
E6B2-CWZ3E 1000P/R E6B2-CWZ3E 1200P/R E6B2-CWZ3E 2000P/R
     
Encoder 1000 xung, Đầu ra điện áp, 5-12VDC Encoder 1200 xung, Đầu ra điện áp, 5-12VDC Encoder 2000 xung, Đầu ra điện áp, 5-12VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *