E52 can nhiệt


Tài liệu tiếng việt E52MY

Các model thông dụng, giá thấp E52MY:
Cặp nhiệt (thermocouple) loại K
Thông dụng :
E52-CA1D M6 2M (0-400°C, dài 10mm, f6, dây nối 2m)
• Loại có tiếp đất tốc độ đáp ứng cao
• Vỏ bảo vệ bằng thép SUS304

Nhiệt điện trở (Pt100)
E52-PT20C D=8 (từ ?50-250°C có bảo vệ, dài 200mm, f8)
• Loại có hộp đấu dây trên đầu sensor, dùng 3 dây ra
• Vỏ bảo vệ bằng thép SUS316
Can nhiệt loại thông dụng – giá thấp E52MY

 • Cảm biến loại K (2 dây), Class 2 tầm đo 0~9000C
 • Cảm biến loại Pt100 (3 dây) Class B, tầm đo 0~4000C
 • Thân cảm biến dài 100, 150, 200, 300mm
 • Đường kính đầu đo 6.3mm bằng chất liệu SUS316
 • Đường kính ren ½”
 • Kiểu đấu nối terminal (kiểu củ hành), dây nối dài 2m
 • Một số model thông dụng:
  • E52MY-CA10C D6.3MM Thermocouple, L=100, D=6.3
  • E52MY-CA15C D6.3MM Thermocouple, L=150, D=6.3mm
  • E52MY-CA20C D6.3MM Thermocouple, L=200, D=6.3mm
  • E52MY-CA30C D6.3MM Thermocouple, L=300, D=6.3mm
  • E52MY-CA6D D4.7MM Thermocouple, L=100, D=4.7mm
  • E52MY-CA15D D4.7MM Thermocouple, L=150, D=4.7mm
  • E52MY-PT10C D6.3MM Platinum resistance 100, L=100, D=6.3mm
  • E52MY-PT15C D6.3MM Platinum resistance 100, L=150, D=6.3mm
  • E52MY-PT20C D6.3MM Platinum resistance 100, L=200, D=6.3mm
  • E52MY-PT30C D6.3MM Platinum resistance 100, L=300, D=6.3mm

E52MY-PTccC SUS 316

E52MY-CaccC SUS 316

E52MY-CaccC SUS 316

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *