G7L

G7L-1A-B AC200/240 G7L-1A-B DC24 G7L-1A-T AC200/240
     
 Tiếp điểm SPDT-NO, 30A, coil 220-240AC  Tiếp điểm SPDT-NO, 30A, coil 24DC  Tiếp điểm SPDT-NO, 30A, coil 220-240AC
G7L-1A-T DC24 G7L-2A-B AC200/240 G7L-2A-B DC24
     
 Tiếp điểm SPDT-NO, 30A, coil 24DC   Tiếp điểm DPST-NO, 30A, coil 220-240AC   Tiếp điểm DPST-NO, 30A, coil 24DC
G7L-2A-T AC200/240 G7L-2A-T DC24 P7LF-06
     
 Tiếp điểm DPST-NO, 25A, coil 220-240AC  Tiếp điểm DPST-NO, 25A, coil 24DC  Đế cắm cho G7L-2A-T
R99-07
 
 E-Bracket cho G7L-2A/1A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *