Card điều khiển tốc độ PG

Kiểm soát tốc độ, PG Card

Model NO.: CHV100-PG

Tài liệu tiếng việt PG card
PG Card_manual ( Tài liệu tiếng anh)
– Cho phép cả 2 đầu vào đẩy kéo và đầu vào clector hở.
–  Cung cấp phân chia tần số đàu ra, tần số chia có thể được lựa chọn bới các Dip.
– Kết nối dễ dàng có thể đạt được độc chính xác tốc độ cao, và chuyển động quay của motor từ  bộ mã hóa vòng quay.
+12V, COM1: Điện trở kháng khoảng 300w, Dải điện áp, cường độ dòng điện 300mmA

Nguồn nuôi tín hiệu Tốc độ đáp ứng Dải điện áp
TERA +, 0 ~ 80KHz 0 ~ 24V
TERA -, 0 ~ 80KHz 0 ~ 24V
TERB +, 0 ~ 80KHz 0 ~ 24V
TERB – 0 ~ 80KHz 0 ~ 24V
Ngõ ra tín hiệu chia tần số Tốc độ đáp ứng Điện trở kháng Cường độ dòng điện Dải chia tần số
TER – OA 0 ~ 80KHz Khoảng 30W 100mA 1 ~ 256
TER –OB 0 ~ 80KHz Khoảng 30W 100mA 1 ~ 256

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *