K3MA-F

K3MA-F 100-240VAC K3MA-F-A2 100-240VAC K3MA-F 24VAC/VDC
     
Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, nguồn 100 – 240 VAC Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, đầu ra 2 rơ le, nguồn 100 – 240 VAC Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, nguồn 24 VAC/VDC
K3MA-F-A2 24VAC/VDC    
 
Đồng hồ đo tần số / tốc độ, Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp, đầu ra 2 rơ le, nguồn 24 VAC/VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *