S8VS đa năng

Bộ nguồn với màn hiển thị đa năng

Tài liệu tiếng việt S8VS
Nhỏ gọn, màn hiển thị dễ nhìn
Công suất từ 15W đến 240W
Kích thước gọn (40mm x 95 mm với model 60 W)
Màn hiện thị LED 3 số, 7 thanh (không có với loại 15W, 30W) cho biết điện áp, dòng, thời gian hoạt động, thời điểm cần bảo trì bộ nguồn

Công suất Loại Đầu ra cảnh báo
(transistor)
 Dòng đầu ra  Số Model
60 W Tiêu chuẩn 2.5A S8VS-06024
Dự báo thời gian bảo dưỡng 2.5A S8VS-06024A
Kiểm soát tổng thời gian hoạt động 2.5A S8VS-06024B
90 W Tiêu chuẩn 3.75A S8VS-09024
Dự báo thời gian bảo dưỡng NPN 3.75A S8VS-09024A
PNP 3.75A S8VS-09024AP
Kiểm soát tổng thời gian hoạt động NPN 3.75A S8VS-09024B
PNP 3.75A S8VS-09024BP
120 W Tiêu chuẩn 5.0A S8VS-12024
Dự báo thời gian bảo dưỡng NPN 5.0A S8VS-12024A
PNP 5.0A S8VS-12024AP
Kiểm soát tổng thời gian hoạt động NPN 5.0A S8VS-12024B
PNP 7.5A S8VS-12024BP
180 W Tiêu chuẩn 7.5A S8VS-18024
Dự báo thời gian bảo dưỡng NPN 7.5A S8VS-18024A
PNP 7.5A S8VS-18024AP
Kiểm soát tổng thời gian hoạt động NPN 7.5A S8VS-18024B
PNP 7.5A S8VS-18024BP
240 W Tiêu chuẩn 10A S8VS-24024
Dự báo thời gian bảo dưỡng NPN 10A S8VS-24024A
PNP 10A S8VS-24024AP
Kiểm soát tổng thời gian hoạt động NPN 10A S8VS-24024B
PNP 10A S8VS-24024BP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *