Tham quan ảo về Tự động hóa Nhà máy

Đối với nhiều người trong số các bạn tham gia khóa học Giới thiệu về Tự động hóa nhà máy này, các bộ phận và thiết bị điều khiển công nghiệp có thể là một khái niệm mới.
Trong bài học đầu tiên này, bạn có thể khám phá ảo một nhà máy chế biến thực phẩm và tìm hiểu xem có bao nhiêu loại bộ phận điều khiển đang hoạt động tại đây.
Đồng thời, bạn sẽ tìm hiểu về vị trí lắp đặt mỗi bộ phận điều khiển và chức năng chính của bộ phận đó.
Phác thảo về Nhà máy
rong một dây chuyền chế biến thực phẩm, nhiều quy trình và bộ phận điều khiển được sử dụng trong mỗi quá trình theo chức năng của chúng

 • Quá trình Đóng chai và Gắn nắpKhi chai rỗng được đặt vào, thành phần (tức là: nước, nước ép hoa quả và bia) được đổ đầy vào chai và máy đóng nắp sẽ gắn nắp vào đầu chai.
 • Quá trình làm co nhãn
  Chai đã được đổ đầy và gắn nắp được phủ lên một nhãn hình ống và không khí nóng được sử dụng để làm co nhãn lại.
 • Quá trình đóng dấu thời gian
  Một máy in laze in ngày và thời gian sản xuất lên trên chai.
 • Quá trình đóng gói
  Một lượng chai nhất định được gom lại và máy bốc xếp hàng chở những chai này trong một thùng các tông.
 • Quá trình bao gói
  Hộp các tông được lắp ráp để giao hàng.


Nhấp vào nút “Click” (Nhấp) trong hình để tìm hiểu cách các bộ phận điều khiển được sử dụng cho mỗi quá trình.
Các bộ phận này được lắp đặt ở đâu?
Trong một dây chuyền chế biến thực phẩm, pa-nen điều khiển là thiết bị chính.
Có vài vị trí để lắp đặt các bộ phận điều khiển. 

 1. “TRÊN pa-nen”
  Được cài đặt trên mặt trước của pa-nen điều khiển
 2. “Trong Pa-nen”
  Được cài đặt trong hộp điều khiển của pa-nen
 3. “Bên ngoài Pa-nen (Trong máy)”
  Được cài đặt bên ngoài pa-nen điều khiển, chủ yếu ở trong các thiết bị hoặc máy móc.

LƯU Ý:
Gần đây, vì lý do tiết kiệm không gian, xu hướng đáng chú ý là lắp đặt các bộ phận điều khiển trực tiếp “Trong máy”.

Nhấp vào trong hình để tìm hiểu vị trí lắp đặt mỗi  bộ phận điều khiển.

Các bộ phận Liên quan Khác
Trong nhà máy này, có nhiều bộ phận liên quan trên mỗi tầng ngoài bộ phận sản xuất như bộ phận lập kế hoạch, quản lý chất lượng và giao hàng.
Một số bộ phận điều khiển chủ yếu được lắp đặt trên tầng Quản lý, tầng Kiểm tra và Giao hàng.

 • “Tầng quản lý”
  Trên tầng này, có bộ phận lập kế hoạch sản phẩm, kiểm soát chất lượng, lập kế hoạch sản xuất và bộ phận quản lý.
 • “Tầng sản xuất”
  Trên tầng này, dây chuyền sản xuất và công việc chính “Sản xuất Sản phẩm” được hoàn tất tại đây.
 • “Tầng Kiểm tra và Giao hàng ”
  Trên tầng này, có nhiều bộ phận như kiểm tra hoàn tất, lưu kho và giao hàng.

Nhấp vào nút “Click” (Nhấp)trong hình để tìm hiểu công việc trên mỗi tầng.

Mục lục:
Bài 1: Giới thiệu về Tự động hóa Nhà máy

Bài 2: Cảm biến quang điện

Bài 3: Cảm biến Tiệm cận

Bài 4: Kiểm soát nhiệt độ

Bài 5: Bộ Nguồn

 Bài 6: Rơle Đa năng

Bài 7: Truyền động điện xoay chiều –( Biến tần)

Bài 8: Cảm biến Sợi Quang

Bài 9: Điều khiển Chuyển động Cơ bản

Bài 10: Khái niệm cơ bản về PLC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *