Yaskawa V1000

Biến tần Yaskawa V1000 là dòng biến tần thông dụng cho các ứng dụng đơn giản với dải công suất tối đa 18.5 KW

Model: CIMR-VT4A0004BAA Model: CIMR-VT4A0005BAA Model: CIMR-VT4A0007BAA
Công suất 1.5/0.75 kW 380V Công suất 2.2/1.5 kW 380V Công suất 3.0/2.2 kW 380V
Model: CIMR-VT4A0009BAA Model: CIMR-VT4A0011BAA Model: CIMR-VT4A0018FAA
Công suất: 3.7/3.0 kw 380V Công suất: 5.5/3.7 kW 380V Công suất: 7.5/5.5 kW 380V
 
Model: CIMR-VT4A0023FAA Model: CIMR-VT4A0031FAA Model: CIMR-VT4A0038FAA
Công suất:11/7.5 kW Công suất:15/11 kW Công suất: 18.5/15 kW