Card đầu vào tín hiệu

Injection Molding Card

Tài liệu tiếng việt injection-molding-card
Injection Molding Card_Manual ( Tài liệu tiếng anh)
– Model và các chức năng:
Card injection molding của biến tần CHV có hai loại: Card nhận tín hiệu dòng và card nhận tín hiệu áp.
Người sử dụng nên lựa chọn card injection molding khi gắn biến tần cho máy phun khuôn. Card này có thể nhận và xử lý tín hiệu áp suất và lưu lượng của máy phun khuôn. Các tín hiệu bao gồm có tín hiệu điện áp và tính hiệu dòng điện vì vậy card injection molding được phân loại thành card nhận tín hiệu dòng điện và card nhận tín hiệu điện áp. Card nhận tín hiệu dòng điện gồm một mạch xử lý hai tín hiệu dòng điện ngõ vào vi sai. Card nhận tín hiệu điện áp gồm một mạch xử lý hai tín hiệu điện áp ngõ vào vi sai. Vui lòng lựa chọn loại card phù hợp với ứng dụng thực tế.
– Đặc điểm kỹ thuật:

Kiểu Card Terminal Chức năng Điện áp vào Dòng điện vào
Card nhận tín hiệu dòng điện 1IA, 1IB, 2IA, 2IB Nhận tín hiệu lưu lượng vào áp suất của máy phun khuôn. Tín hiệu là cường độ dòng điện. 0 ~ 1A
Card nhận diện tín hiệu điện áp 1VA, 1VB, 2VA, 2VB Nhận tín hiệu lưu lượng vào áp suất của máy phun khuôn. Tín hiệu và điện áp 0 ~ 10V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *