Thiết bị Đầu vào Phổ biến

Giới thiệu
Trong bài học này, bạn sẽ học nhóm các bộ phận điều khiển được phân loại và nhóm đầu tiên là nhóm thiết bị đầu vào.
Thiết bị đầu vào nối hoặc ngắt dòng điện trong một mạch điện và chuyển tín hiệu đến thiết bị điều khiển.
“Công tắc Vận hành” và “Công tắc dò phát hiện” rất phổ biến đối với các thiết bị đầu vào.
Đồng thời, bạn sẽ tìm hiểu cách lựa chọn sản phẩm OMRON cho nhóm này.
 
Công tắc Vận hành
“Công tắc Vận hành” do một người chẳng hạn như vận hành viên trong nhà máy sử dụng. Công tắc này có ít nhất một tiếp điểm, “Tiếp điểm NO (Thường Mở)” hoặc “Tiếp điểm NC (Thường Đóng)”. Một số công tắc có cả hai tiếp điểm.
(click cac tab của hình bên và nút ấn để xem)

 1. Tiếp điểm thường mở Tiếp điểm mở cho đến khi công tắc được BẬT.
  Vào lúc đó, các tiếp điểm đóng và tạo nên một mạch điện.
 2. Tiếp điểm thường đóng Tiếp điểm đóng đến khi công tắc được BẬT. Vào lúc đó, các tiếp điểm mở và ngắt mạch điện. 

  Công tắc dò phát hiện (click cac tab của hình bên và nút ấn để xem)
  “Công tắc dò phát hiện” được vận hành bởi vật liệu trong dây chuyền Tự động hóa Nhà máy như các sản phẩm trên băng chuyền hoặc cánh tay rô bốt trong dây chuyền sản xuất.
  Chỉ duy nhất
  “Công tắc dò phát hiện” có “Tiếp điểm chuyển mạch”.
  (Trong bản dữ liệu các bộ phận điều khiển, “Tiếp điểm chuyển mạch” cũng được gọi là tiếp điểm “SPDT [Cực Đơn Hai Ngả]”.)

  1. “Tiếp điểm Chuyển mạch” trang bị ít nhất một tiếp điểm điều khiển dòng điện.
  2. “Tiếp điểm Chuyển mạch” có cả “Tiếp điểm Thường Mở” và “Tiếp điểm Thường Đóng”.

   Cảm biến
    (click cac tab của hình bên và nút ấn để xem)

  “Cảm biến” được phân loại thành công tắc dò phát hiện theo nghĩa rộng.
  Cảm biến là một thiết bị điều khiển dòng điện sử dụng thiết bị bán dẫn như tranzito thay vì một bộ tiếp điểm cơ học. Sử dụng tranzito nghĩa là cảm biến có phản hồi tốc độ rất cao đối với thay đổi đầu vào và có tuổi thọ rất dài khi so sánh với một bộ các tiếp điểm chuyển mạch được vận hành cơ học.
  Có rất nhiều cảm biến điều khiển dòng điện và chúng được phân loại dựa vào cách phát hiện sự thay đổi đầu vào. Các loại cảm biến phổ biến nhất có thể tìm thấy trong tự động hóa nhà máy là cảm biến “Quang điện” và “Tiệm cận”.

  1. “Cảm biến Quang điện” phát hiện ra vật khi lượng ánh sáng thay đổi. 
  2. “Cảm biến Tiệm cận” phát hiện ra vật khi có sự thay đổi bằng trường điện hoặc từ.

  Lựa chọn Sản phẩm

  Omron cung cấp nhiều loại bộ phận điều khiển khác nhau để phục vụ cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
  Chúng ta hãy xem nhóm các thiết bị đầu vào tiêu chuẩn của Omron.

  1. Công tắc Vận hành
   Công tắc nhấn A22 (Hình trụ đường kính 22/25)
   Công tắc dò
  2. Công tắc Cơ bản Z (ZD)
   Công tắc Hành trình WL

   
   
  Mục lục:
  Bài 1: Giới thiệu về Tự động hóa Nhà máy

  Bài 2: Cảm biến quang điện

  Bài 3: Cảm biến Tiệm cận

  Bài 4: Kiểm soát nhiệt độ

  Bài 5: Bộ Nguồn

   Bài 6: Rơle Đa năng

  Bài 7: Truyền động điện xoay chiều –( Biến tần)

  Bài 8: Cảm biến Sợi Quang

  Bài 9: Điều khiển Chuyển động Cơ bản

  Bài 10: Khái niệm cơ bản về PLC


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *