Mài mòn do Dòng điện Quá lớn

Tiếp điểm rơle phải chịu tất cả dòng điện cần để vận hành tải.
Diện tích của bề mặt tiếp xúc, điện trở suất của vật liệu làm tiếp điểm và loại tải, tất cả đều ảnh hưởng đến lượng nhiệt được tạo ra trong tiếp điểm khi tải được BẬT hoặc TẮT.
Omron thiết kế cẩn thận hình dạng tiếp điểm, vật liệu phủ bề mặt và vật liệu làm tiếp điểm để tối ưu hóa hiệu suất. Tốc độ dòng điện cho tiếp điểm rơle có thể tìm thấy trong tất cả các bản dữ liệu rơle và nên được sử dụng để chọn rơle tốt nhất phù hợp dòng điện của tải.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *