Ưu điểm

Ngày nay phần lớn cảm biến quang phản xạ gương đều có kính lọc phân cực để hạn chế ánh sáng nhiễu phản xạ từ các vật thể bóng.

Mô phỏng bên cho thấy cảm biến không có kính lọc phân cực không phát tín hiệu ra (hoặc tín hiệu không ổn định) khi có vật, vì bề mặt sáng bóng của vật hoạt động như gương phản xạ.
 
 
 
 
Để khắc phục lỗi trên, người ta dùng kính lọc để xoay hướng sóng ánh sáng đi một góc 90° theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
 
 
 
 
 
 
 

Một kính lọc đặt ở bộ phát và một kính lọc xoay 90° đặt ở thấu kính thu. Gương phản xạ thấu kính xoay ánh sáng đi một góc 90°, bởi vậy đường truyền ánh sáng giữa bộ phát và thu rất ổn định:

Vật sáng bóng thì phản xạ ánh sáng theo cùng định dạng (ngang hay dọc) nhận được. Do đó kính lọc ở bộ thu sẽ không cho ánh sáng này qua.
 
 
 
 

Như vậy cảm biến với kính lọc không bị ảnh hưởng nhiễu phản xạ và phát hiện vật sáng bóng một cách tin cậy:

Trong tài liệu của Omron, công nghệ này có tên là MSR ( Mirror Surface Reflection).
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *