Cảm ứng

Cảm ứng
Cảm ứng điện từ là quá trình tạo ra điện áp trên một vật dẫn
chuyển động qua từ trường. Cảm ứng điện từ tồn tại trong hoạt động của máy phát điện,
máy biến thế, động cơ cảm ứng, tất cả các động cơ điện, động cơ đồng bộ và
solenoid.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *