CÁP LẬP TRÌNH USB SC09 FX & A SERIES


Mã: USB – SC09 FX&A Series
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U và dòng A Series
Giá: 880,000 VNĐ / bộ
Download: USB_DRIVE