CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI USB/SC09 FX SERIES


Mã: USB – SC09 FX Series
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U
Giá: 660,000 VNĐ/ bộ
Download: USB_DRIVE