CÁP LẬP TRÌNH RS232 SC09 FX & A SERIES


Mã: RS232 – SC09 FX&A Series
Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng RS232 sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U và dòng A Series
Download: USB_DRIVE
Giá: 440,000 VNĐ